Choď na obsah Choď na menu

Invalidné vozíky pre klientov SCŠPP

24. 9. 2011

 

Invalidné vozíky pre klientov Súkromného centra                 špeciálnopedagogického poradenstva Snina

 
 
 

 

 

   14.septembra 2011 sa konalo slávnostné otvorenie tretej sezóny klubovej činnosti spoločnosti Down syndróm Snina. V rámci tejto  slávnosti a v rámci viacročnej spolupráce Súkromného centra ŠPP Snina, Budovateľská ( ďalej len SCŠPP ) s Down syndróm klubom Snina bol priestor aj na slávnostnú recepciu a odovzdanie invalidných vozíkov imobilným klientom Súkromného centra ŠPP .

 

    Súkromné centrum ŠPP sa na základe rokovaní s predstaviteľmi  charitatívnej nadácie LDS Charites v decembri minulého roku a Nadáciou PROFUTURA na čele s p. Obšitníkovou zapojilo do celoslovenskej akcie tejto nadácie a realizovalo požiadavku ,zabezpečiť klientom SCŠPP Snina invalidné vozíky. Aj týmto spôsobom chcelo SCŠPP Snina realizovať pomoc svojím klientom v rámci celkovej komplexnej starostlivosti o klientov. Požiadavka SCŠPP bola úspešná a spolu s množstvom invalidných vozíkov pre celé Slovensko boli invalidné vozíky ( vyrobené presne podľa parametrov našich klientov) distribuované aj do SCŠPP Snina a odovzdané na tejto milej slávnosti . Slávnostného odovzdávania sa zúčastnil aj primátor mesta p. Štefan Milovčík a riaditeľka OUI Snina p. Kandríková. O krátky program sa spolu s deťmi z Down syndróm klubu Snina postarali práve žiaci OUI Snina a zároveň imibilní klienti SCŠPP Snina. Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme za príjemné chvíle. Veľká vďaka patrí aj p. Obšitníkovej, ktorá intenzívne sprostredkovávala kontakt medzi LDS Charites a Súkromným centrom ŠPP Budovateľská, Snina.

 

Sme nesmierne radi, že sa podarilo realizovať túto skvelú myšlienku a aj takýmto spôsobom pomôcť deťom, ktoré to naozaj potrebujú. 

 Video z reportáže stiahnete tu:

Reportáž