Choď na obsah Choď na menu

Kreativitou k poznaniu

                                                             Kreativitou k poznaniu

              Takýto názov niesol seminár pre pedagógov špeciálnych základných škôl a pracovníkov Centier špeciálnopedagogického poradenstva, ktorý sa konal v Humennom 5.6.2014. Organizátormi podujatia boli Súkromné centrum  špeciálnopedagogického poradenstva, Budovateľská 1992/9 v Snine a riaditeľstvo Špeciálnej základnej školy na Třebičskej ulici v Humennom.

Na seminár  ako prednášajúci prijali pozvanie Doc. Habšudová z Ružomberskej katolickej univerzity, p. Mgr. Marcel Kurty z MPC Prešov a Mgr. Lenka Babjaková zo ZŠ Okružná Michalovce. Celý seminár sa niesol na tému využívania didaktickej techniky a najnovších učebných pomôcok vo vyučovacom procese nielen na ŠZŠ ale aj na bežných ZŠ a v reedukačnej činnosti CŠPP. Účastníci seminára si mohli priamo vyskúšať prácu s niektorými učebnými pomôckami, ktoré už na ŠZŠ Tŕebičska v Humennom využívajú vo všetkých vzdelávacích variantoch vo vyučovacom procese.

Celé podujatie prebiehalo v ovzduší neformálnej kolegiálnej atmosféry a zúčastnilo sa ho cca 50 kolegov zo ŠZŠ v Snine, ŠZŠ v Humennom, ŠZŠ Lipany a Vranov N/Topľou, CŠPP Podskalka v Humennom, SCŠPP Budovateľská v Snine.

Všetkým, ktorý daný seminár zorganizovali patrí poďakovanie a veríme, že takáto medzilokálna spolupráca prinesie viac priestoru na organizovanie spoločných podujatí a rozvoj väčšej spolupráce .

  

 

                                                                                                                SCŠPP Budovateľská,Snina

 

Náhľad fotografií zo zložky Kreativitou k poznaniu