Choď na obsah Choď na menu

Napísali o nás

19. 8. 2017

O tom, že aj sninskí pedagógovia sú aktívni, svedčí počin Jany Mihókovej, riaditeľky Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Snine.

            Jana Mihóková sa, okrem pedagogickej činnosti v základnej škole, venuje aj deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Svojimi skúsenosťami z praxe prispela i k vydaniu publikácie o komplexnej starostlivosti o rozvoj jazyka a reči zameranej na deti MŠ a ZŠ s názvom LOGOPEDÁRIUM. Táto praktická publikácia je zameraná na  diagnostiku, odporúčania a cvičenia. Jana Mihóková spracovala  kap. 3.7.4 - Poruchy reči a jazyka ako symptóm Downovho syndrómu a tiež kapitolu 10 - Individuálne začlenenie detí s narušenou komunikačnou schopnosťou.

            Ďalšou zaujímavou publikáciou, do ktorej ako autorka prispela i Mihóková, je Kontrolná zložka riaditeľa školy. Kniha obsahuje praktické návody vzory a formuláre pre prípravu na kontrolu štátnej  školskej inšpekcie. Prvú časť tvoria informácie prevzaté z oficiálnych zdrojov Štátnej školskej inšpekcie. Druhá  časť, ktorú spracovala Jana Mihóková, je venovaná vzdelávaniu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe platnej školskej legislatívy. Obe tieto publikácie vydalo vydavateľstvo FORUM, Bratislava.

            Je veľmi potešujúce, že ešte vždy sa nájdu v učiteľskej verejnosti takí učitelia, ktorí  sa snažia robiť popri svojich základných povinnostiach niečo navyše. Medzi takých, ktorí svojím prístupom, odbornosťou a ľudskosťou pomáhajú hendikepovaným deťom a ich rodinám patrí aj Jana Mihóková.

 

Mgr. Eva Miháliková, Mestský úrad Snina

 

Náhľad fotografií zo zložky Napísali o nás