Choď na obsah Choď na menu

Seminár pre pedagógov

1. 8. 2015

3.6.2015 sa v zasadačke Mú v Snine konal pracovný seminár pre pedagógov primárneho vzdelávania z okresov Snina, Humenné, Vranov n/ Topľou a Medzilaborce. Seminára sa ako lektorky zúčastnili Mgr. Zuzana Moškurjáková, klinický logopéd, konziliár Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou pre klinickú logopédiu v Banskej Bystrici., krajský odborník MZ SR pre logopédiu pre Banskobystrický a Žilinský samosprávny kraj, ktorá prednášala na tému Vývinová dysfázia a jej dopad na školský výkon dieťaťa a Mgr. Monika Hricová, PhD. odborná   asistentka  na Katedre psychológie Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach., psychológ Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku univerzitnej nemocnice L.Pasteura v Košiciach, ktorá prednášala na tému Zvládanie záťažových situácií v pedagogickom procese. Seminár už tretíkrát organizovalo Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Budovateľská, Snina v spolupráci s Útvarom školstva pri MÚ Snina. Úvodné slovo patrilo Mgr. Mihálikovej, ktorá privítala cca 30 pedagógov zo spomenutých okresov. Celý seminár sa niesol v duchu príjemnej otvorenej diskusnej atmosféry. Dúfame, že podujatie prinieslo znova niečo nového do širokého prehľadu informácií pedagógov a ďakujeme nielen pedagógom a lektorkám, ale aj Útvaru školstva pri MÚ, ktorý podporil tento seminár.