Choď na obsah Choď na menu

Spolupráca CŠPP a výchovných poradcov

11. 7. 2012

Efektívna spolupráca CŠPP a výchovných poradcov pri vzdelávaní integrovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením

 

Pod týmto názvom sa uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ a ŠZŠ okresov Snina, Vranov nad Topľou a Humenné dňa 15.6.2012 organizované SCŠPP Budovateľská 1992/9 Snina. PaedDr. Jana  Mihóková ( zriaďovateľ SCŠPP) na stretnutie pozvala Mgr. Máriu Štefkovú PhD. zo Štátneho pedagogického ústavu Bratislava ( sekcia špeciálnej  pedagogiky), ktorá svojou prednáškou ozrejmila prítomným niektoré aspekty týkajúce sa  individuálneho začlenenia žiakov  so  zdravotným znevýhodnením. 

Diskusia na danú tému bola veľmi bohatá a výchovný poradcovia sa mali možnosť dotazovať sa  na konkrétnych žiakoch.  Pani PhD. Štefková  ochotne a fundovane odpovedala  na  aktuálne položené otázky. Dúfame, že toto stretnutie, ktorého sa zúčastnilo 35 pedagógov z troch okresov splnilo očakávania kvalitného pracovného stretnutia pre výchovných poradcov základných škôl a špeciálnych základných škôl. Poďakovanie patrí PhD. Márii Štefkovej zo ŠPÚ Bratislava, ktorá prijala pozvanie na spomenuté pracovné stretnutie.

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Budovateľská 1992/9,Snina  zároveň týmto ďakuje všetkým  základným školám a špeciálnym základným školám v spomenutých okresoch za spoluprácu v školskom roku 2011/2012.

                                                                                                                             Riaditeľka SCŠPP,Snina

 

 

Náhľad fotografií zo zložky CŠPP spolupráca 2012