Choď na obsah Choď na menu

Služby SCŠPP v Snine

6. 3. 2011

SCŠPP je poradenské zariadenie špeciálno-pedagogického poradenstva v súlade so zákonom NR SR š. 245/2008 Z.z. o školských zariadeniach a vyhlášky MŠVVaŠ č.325/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

 

Služby SCŠPP v Snine:

 • podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže s mentálnym postihnutím
 • návrhy individuálneho stimulačného programu
 • podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže so špeciálnymi vývinovými poruchami učenia
 • metodické usmernenie pedagógov vyučujúcich žiakov s mentálnym postihnutím a   špecifickými vývinovými poruchami učenia
 • odborné konzultácie pre učiteľov zostavujúcich IVVP
 • profesijná orientácia, podpora pri štúdiu na stredných školách
 • legislatívne a sociálne poradenstvo
 • prednáškové, diskusné, metodické a vzdelávacie aktivity pre pedagógov a rodičov
 • včasná realizácia intervenčných programov preventívno - stimulačného charakteru
 • posúdenie školskej zrelosti zdravotne postihnutých detí
 • spolupráca s MŠ pri fonematickom výcviku detí predškolského veku
 • kurzy prípravy predškolákov vo fonematickom uvedomovaní

 

 V súvislosti s uvedenými službami ponúkame aj prácu v teréne

 (priamo na školách).

Pracovníci SCŠPP pri požiadavke, záujme školy, vycestujú bezplatne na aktuálnu školu a  vykonávajú diagnostiku, rediagnostiku a intervenciu priamo v teréne na materských školách, základných školách a stredných školách. Všetky služby pre školy sú bezplatné.

      Pri spolupráci s akoukoľvek školou (materská škola, základná škola , špeciálna základná škola, stredná škola) ponúkame pre školy špeciálne bonusy.