Choď na obsah Choď na menu

 

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

 

OZNAM !!!

Otvárame prezenčne - iba individuálne  

čítajte viac v sekcii aktuálne oznamy.

 

 Centrum ponúka

 

pre všetky deti a žiakov od 0 do 18 rokov

- s poruchami učenia

- s mentálnym postihnutím

- s telesným a zrakovým postihnutím

 - s ĽMD, ADD, ADHD ( hyperaktívne i hypoaktívne )

 

 ♦ špeciálno-pedagogickú a psychologickú diagnostiku

♦ špeciálno-pedagogickú a psychologickú nápravu

♦ poskytovanie poradenskej činnosti pre rodičov i učiteľov

 logopedická diagnostika

♦ vypracovanie individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu

♦ spoluprácu pri individuálnom začlenení do škôl bežného typu

♦ pomoc pri zápise detí do 1.ročníka ZŠ

♦ metodickú pomoc pre MŠ a ZŠ

♦Komplexné špeciálno-pedagogické poradenstvo pre školy

♦Komplexné špeciálno-pedagogické poradenstvo pre podporné tímy na školách (špeciálny pedagóg, sociálny pracovník...)

♦Biofeedback a nerofeedback: terapeutická metóda

 

 

 

Pozor!!!

Nová terapeutická metóda:

BIOFEEDBACK A NEUROFEEDBACK

(viac v časti aktuálne oznamy)

 

 

 

 

 

 

Zmena doručovacej adresy

20. 6. 2021

OZNAM

všetkým MŠ, ZŠ, SŠ  a klientom SCŠPP o zmene doručovacej adresy

 

 

 
Celý príspevok
| Rubrika: Aktuálne oznamy !

Usmernenie k prideleniu asistenta učiteľa

13. 4. 2021

Nové tlačivo Usmernenie k prideleniu asistenta učiteľa

 
Celý príspevok
| Rubrika: Aktuálne oznamy !

2% z daní - Ďakujeme

17. 2. 2021

2% z daní

POĎAKOVANIE:

Srdečne ďakujeme všetkým tým, ktorí sa rozhodli venovať 2% z dane práve nášmu Súkromnému centru špeciálno-pedagogického poradenstva Snina v roku 2020. Vďaka kolegom, rodinným príslušníkom, priateľom a známym. Ďakujeme Vám za prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Pomohli ste nám napríklad dokúpiť rôzne knihy a edukačné pomôcky pre deti. Veľmi si Vašu priazeň vážime a ceníme.

ĎAKUJEME!!!

(Bohužiaľ pre aktuálne zdaňovacie obdobie nám nie je možné darovať finančné prostriedky. Tešíme sa na budúci rok 2021)

 
Celý príspevok
| Rubrika: Aktuálne oznamy !

Covid 19 - tlačivá z MŠVVaŠ SR

10. 9. 2020

Celý príspevok
| Rubrika: Aktuálne oznamy !

Usmernenia pre prácu s klientmi v kríze pre poradenské zariadenia

23. 6. 2020

Usmernenia pre prácu s klientmi v kríze pre poradenské zariadenia, ktoré vydal  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

 
Celý príspevok
| Rubrika: Aktuálne oznamy !