Choď na obsah Choď na menu

Aktuálne oznamy !

Príspevky

Ponuka Logopedických služieb

3. 11. 2018

SCSPP Snina od 15.10.2018 rozširuje svoju ponuku služieb o služby logopéda v Snine a v Humennom. Pre bližšie informácie alebo pre objednanie sa k logopédovi nás prosím kontaktujte. 

 
Celý príspevok
| Rubrika: Aktuálne oznamy !

Informácia z MŠVVaŠ SR

20. 9. 2018

V nadväznosti na závery pracovného stretnutia k vzdelávacím programom
pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (17. 08. 2018) Vám oznamujeme, že
Dodatok č. 1, ktorým sa menia vzdelávacie programy  pre žiakov  so
zdravotným  znevýhodnením pre  základné školy  a otázky  ako aj odpovede
k ich realizácii (FAQ)  sú zverejnené na webovom sídle Štátneho
pedagogického ústavu v časti „Deti a žiaci so ŠVVP/Deti a žiaci so
zdravotným  znevýhodnením a intelektovým nadaním“.

Priamy odkaz:
http://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/.

 
Celý príspevok
| Rubrika: Aktuálne oznamy !

Oznámenie o zmene zriaďovateľa

19. 8. 2017

Zmena zriaďovateľa SCSPP Snina

 
Celý príspevok
| Rubrika: Aktuálne oznamy ! | Fotografie: Úradné oznamy

Upozornenie pre školy

10. 9. 2015

Upozornenie pre školy
Od 1.9.2015 je v platnosti nový NÁVRH na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole* )
Návrh nájdete na www.minedu.sk ( regionálne školstvo., pedagogická dokumentácia, knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie, šk. rok 2015/2016, vzory ďalšej pedagogickej dokumentácie)

 
Celý príspevok
| Rubrika: Aktuálne oznamy !

Metodický deň pre pedagogických a výchovných zamestnancov

25. 11. 2014

29.10.2014 organizoval Arcibiskupský školský úrad v Košiciach celodiecézny metodický deň pre pedagogických a výchovných zamestnancov katolíckych ZŠ Košickej arcidiecézy.

 
Celý príspevok
| Rubrika: Aktuálne oznamy ! | Fotografie: Metodický deň

Biofeedback a Neurofeedback

10. 8. 2014

 Od 1.9.2014 začína SCŠPP poskytovať hodiny biofeedbacku a neurofeedbacku ako novej vysokoúčinnej terapeutickej metódy pri poruchách pozornosti, hyperaktivity a špecifických porúch učenia. 

Bližšie informácie rozkliknite.

 
Celý príspevok

Aktuálne tlačivá

2. 9. 2013

Aktuálne tlačivá: žiadosť o vyšetrenie a čestné vyhlásenie 

 
Celý príspevok
| Rubrika: Aktuálne oznamy !