Choď na obsah Choď na menu

HYGIENICKÉ A ĎALŠIE OPATRENIA PRE FUNGOVANIE V ŠPECIÁLNOM REŽIME

14. 5. 2020

HYGIENICKÉ A ĎALŠIE OPATRENIA PRE FUNGOVANIE V ŠPECIÁLNOM REŽIME

 

1. Vstup do centra je možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest (výnimkou sú osoby

    poruchami autistického spektra).

2. Pri vstupe do centra bude každému klientovi poskytnutá dezinfekcia rúk.

3. Medzi osobami v centre budú dodržiavané odstupy minimálne 2 metre. Pri nevyhnutnom

    bližšom kontakte s klientom budú použité rukavice. Aktivity v centre sa obmedzia tak, aby

    sa minimalizoval akýkoľvek kontakt s klientom.

4. Zamestnanci centra budú tiež vybavení rúškom a rukavicami/budú mať vydezinfikované

    ruky pri pohybe v priestoroch centra.

5. Nebude možné, aby klient v centre konzumoval akékoľvek jedlo alebo nápoje.

6. V centre môže byť prítomný jeden klient. Príchod a odchod klienta budeme organizovať tak,

    aby nedošlo k vzájomnému kontaktu medzi klientmi.

7. V prípade, že klient príde so sprievodom, do centra vstupuje klient už samostatne, bez

    sprievodu. Klient / jeho sprievod budú čakať pred vstupom do centra v dostatočnej

    vzdialenosti (minimálne 2 metre) od iných klientov.

8. Po odchode jedného klienta a pred vstupom druhého klienta do priestorov centra budú

    vydezinfikované všetky plochy, s ktorými klient prišiel do kontaktu. Z dôvodu tohto

    opatrenia sa stretnutia budú začínať stále na celú hodinu (napr. 9:00) a končiť na trištvrte

    (napr. 9:45).

9.  V priestoroch centra bude prebiehať časté intenzívne vetranie.

10. Každý deň po zatvorení budú podlahy v centre umývané navlhko.

11. Vstup do centra pre klientov aj zamestnancov bude možný iba po podpise prehlásenia o

      a.) negatívnej cestovateľskej anamnéze

      b.) neprítomnosti kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 v posledných 14 dňoch

      c.) netrvaní pobytu v karanténe

      d.) neprítomnosti akýchkoľvek respiračných ťažkostí (kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie),

           tráviacich ťažkostí (bolesti brucha, zvracanie, hnačka) alebo príznakov ako je zvýšená

           teplota a horúčka, bolesti svalov, bolesti hlavy, únava, malátnosť, strata čuchu a chuti,

           aktuálne a v posledných 14 dňoch. V prípade prejavu niektorého z vyššie uvedených

           príznakov bude klient musieť bezodkladne opustiť centrum.

12. Vstup do centra bude možný iba po podpise súhlasu s dodržiavaním všetkých vyššie

      uvedených opatrení a súhlasu s pobytom v centre.

 

Opatrenia sú platné od 14.5.2020 do odvolania.

 

 

Potrebné súvisiace dokumenty (stiahnuteľné po kliknutí):

Čestné vyhlásenie klienta (COVID19)

Súhlas so spracovaním osobných údajov (COVID19)

 

                                                                                                            Ing. Lucia Drábová, PhD.

                                                                                                                           zriaďovateľ