Choď na obsah Choď na menu

Metodický deň pre pedagogických a výchovných zamestnancov

25. 11. 2014

 

29.10.2014 organizoval Arcibiskupský školský úrad v Košiciach celodiecézny metodický deň pre pedagogických a výchovných zamestnancov katolíckych ZŠ Košickej arcidiecézy. Podujatia sa zúčastnilo zhruba 300 pedagógov CZŠ a Gymnázií z Košíc, Prešova, Bardejova, Humenného, Vranova N/Topľou a Sniny. Pracovalo sa v sekciách s rôznym zameraním a diskutovalo sa na rôzne témy.

Tohto podujatia sa ako lektorka v sekcii pre 1.a 2.ročník ZŠ zúčastnila aj  PaedDr. Jana Mihóková zo Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Budovateľská 1992/9 Snina, ktorá odprezentovala prednášku na tému Vývinové poruchy učenia. Pozvanie, ako lektorka na toto podujatie prijala od Mgr. Ďuríkovej, vedúcej MZ pre 1.-2.roč. CZŠ  Arcibiskupského školského úradu Košice. 

 

Lektorka  zo  SCŠPP Snina

 

Náhľad fotografií zo zložky Metodický deň