Choď na obsah Choď na menu

Upozornenie pre školy

10. 9. 2015

Upozornenie pre školy
Od 1.9.2015 je v platnosti nový NÁVRH na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole* )
Návrh nájdete na www.minedu.sk ( regionálne školstvo., pedagogická dokumentácia, knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie, šk. rok 2015/2016, vzory ďalšej pedagogickej dokumentácie)