Choď na obsah Choď na menu

Usmernenia pre prácu s klientmi v kríze pre poradenské zariadenia

23. 6. 2020

Milé kolegyne, kolegovia,
v súvislosti s tragédiou, ktorá sa odohrala minulý týždeň vo Vrútkach vás žiadame o súčinnosť a nasmerovanie vašej odbornej činnosti aj do oblasti pomoci školám, zriaďovateľom, rodičom ohľadne novovzniknutej situácie:
- Aktívne komunikujte so školami vo vašej metodickej pôsobnosti, vyšlite signál, že napriek prioritám (diagnostikovanie, písanie odborných podkladov, správ) ste pripravení urgentne spolupracovať, odborne pomôcť
- Napriek tomu, že tragédia sa netýka priamo vašej školy, vašich klientov, rodín mohla vyvolať viaceré otázky ohľadne bezpečnosti detí, šikanovania, preventívnych opatrení a pod.
- Na vašich stránkach, facebookových profiloch a i. zverejnite telefónne čísla, maily so zdôraznením, že môžete poskytnúť poradenstvo vo veci zníženia strachu, napätia, neistôt v dôsledku minulotýždňovej tragédie: rodičom, deťom, učiteľom, riaditeľom škôl, zriaďovateľom škôl a i.
- Priamo oslovte zriaďovateľov škôl napr. prostredníctvom školských úradov s ponukou poradenstva, odbornej pomoci
- Odporúčame zverejniť materiály týkajúce sa zvládania stresu, traumatických situácií (symptómy, prejavy, možnosti riešenia a pod.), obdobia trúchlenia a pod.
- Kontaktujte školských psychológov na školách vo vašej metodickej pôsobnosti a komunikujte s nimi o možnosti, ako by mohli byť nápomocní triednym učiteľom, pedagógom na školách na odkomunikovanie tejto závažnej tragickej situácie
- Školským psychológom odporučte využiť materiál:
https://vudpap.sk/informacny-material-pre-skolskych-psychologov/, ktorý napriek zameraniu na „pokoronový“ návrat do školy venuje pozornosť aj aktuálnej otázke prežívania stresu, traumy, strachu
- Napriek tomu, že nedokážete predvídať, ako sa proces vysporiadania so situáciou dotkne detí, žiakov, rodičov, overte a zosieťujte kontakty pomoci (detskí klinickí psychológovia, pedopsychiatri, psychoterapeuti, tím krízovej intervencie a pod.) vo vašom okolí a informujte sa o všetkom, čo so vzniknutou situáciou súvisí

- Je takmer isté, že v budúcom školskom roku bude potrebné venovať sa viac ako inokedy a najmä cielenejšie preventívnym aktivitám - otázkam šikanovania, fyzického násilia a pod. Metodicky usmernite školy o dôležitosti zaradenia týchto preventívnych aktivít, spolupracujte na ich príprave do plánu prevencie na škole a následne realizácii
- Aj naďalej sledujte stránku Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, kde pripravujeme ďalšie materiály (podcast, webinár a i.) k tejto problematike.

Bratislava 14. júna 2020

 

Ide o doslovný prepis dokumentu, ktory si môžete stiahnuť tu:

https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/06/usm_poradne_krizova-situacia.pdf