Choď na obsah Choď na menu

Znovuotvorenie prevádzok !!!

14. 5. 2020

    

     Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na území Slovenskej republiky, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prihliadol na možnosť stanovenia protiepidemiologických opatrení, za ktorých je možné opätovne umožniť činnosť školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie, v záujme predchádzania negatívneho dopadu na psychosomatické zdravie ich klientov. Zároveň Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožnil za dodržania všeobecných protiepidemických opatrení (uvedených nižšie) opätovne umožniť činnosť Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Budovateľská 1992/9, 069 01  Snina, Elokované pracovisko, 26. novembra 1510/3, 066 01  Humenné (ďalej len „SCŠPP Snina“).

 

SCŠPP Snina je súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 

- vstup a pobyt v zariadení umožniť len osobám s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),

- zabezpečiť voľne dostupnú dezinfekciu rúk pre účely jej pravidelného používania,

- pravidelne sledovať zdravotný stav osôb zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa),

- obmedziť odbornú činnosť s klientmi na urgentné prípady za dodržania všeobecných epidemiologických preventívnych opatrení,

- zabezpečiť starostlivosť o klientov zariadenia alebo o klientov v krízovej situácii online a telefonicky,

- uzatvoriť zariadenia pre verejnosť, zakázať návštevy a pohyb cudzích osôb v priestoroch.

 

 

 

 

 

                                                                                                            Ing. Lucia Drábová, PhD.

                                                                                                                         zriaďovateľ