Choď na obsah Choď na menu

Prvá návšteva poskytuje

3. 4. 2011

Prvá návšteva poskytuje:

  • informácie o možnostiach, systéme práce a podmienkach v SCŠPP,
  • priestor na nadviazanie kontaktu s klientom, rodičmi a získanie prvých nevyhnutných informácii,
  • základnú diagnostiku a orientáciu v probléme klienta,
  • perspektívu možnosti riešenia a podpory pre konkrétneho klienta (ak je postačujúca základná  diagnostika),
  • perspektívu možnosti riešenia smerom k spresneniu a skompletizovaniu diagnostiky, aby sa mohli  definovať priority riešenia podpory (ak nestačí základná diagnostika),
  • poskytne informáciu o iných vhodných odborných zariadeniach.